RO EN
Home/Membri/Contul meu/Contact

Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor din Sectorul Automotive - CERC

La iniţiativa Asociaţiei Automotivest a fost realizat conceptul proiectului - Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor din Sectorul Automotive - CERC, în urma întâlnirilor cu membrii Automotivest şi firmele colaboratoare. Acesta va fi localizat în Regiunea Vest, Municipiul Timişoara, în Parcul Industrial Freidorf. Primăria Municipiului Timişoara (aplicantul proiectului) va colabora îndeaproape cu Asociatia Automotivest in vederea asigurarii unui management de calitate al centrului.

Asociaţia Automotivest, organism neguvernamental, nonprofit, apolitic, cu personalitate juridică, a fost constituită în luna iunie 2007, având misiunea facilitării creşterii competitivităţii de piaţă a membrilor reţelei de tip „cluster” din Regiunea Vest, pentru industria automotive.Durata proiectului este de 18 luni si se afla in faza de contractare. Inceperea proiectului este estimata pentru iulie-august 2012.
Obiectivul general al prezentului proiect îl reprezintă crearea unui Centru Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor din Sectorul Automotive, infrastructură de afaceri care va susţine implementarea unui pachet de servicii şi a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sector, toate acestea vizând creşterea competenţelor furnizorilor regionali din domeniul construcţii de maşini/automotive şi, implicit, creşterea performanţei sectorului automotive la nivel regional, fapt care va conduce la sprijinirea dezvoltării durabile a polului urban de creştere Timişoara prin creşterea atractivităţii zonei pentru investiţii.
Realizarea Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor din Sectorul Automotive, va genera efecte pozitive, nu doar la nivelul Polului de crestere Timisoara, ci și la nivelul întregii regiuni prin:
•             Creşterea numărului şi a competenţelor furnizorilor locali în domeniul automotive;
•             Valorificarea şi adaptarea potenţialului de training şi formare al universităţilor în domeniul construcţii de maşini/automotive la nevoile întreprinderilor;
•             Implementarea de servicii cu valoare adăugată în beneficiul întreprinderilor din sector;
•             Facilitarea accesului la resurse: tehnologie, informaţii, clienţi, canale de distribuţie, training;
•             Creşterea ritmului de transfer al cunoştinţelor;
•             Reducerea cheltuielilor indirecte ale întreprinderilor în vederea creşterii competitivităţii pe piaţă, datorită sprijinului acordat de către centru prin intermediul serviciilor oferite;
•             Creşterea nivelului de inovare în domeniu.
Infrastructura de afaceri realizată prin proiect va contribui la creșterea numărului și a competențelor furnizorilor local și va genera servicii cu valoare adăugată pentru susținerea sectorului automotive regional pe termen mediu și lung.
Din punct de vedere funcţional, IMM-urile vor beneficia de servicii de bază, servicii specializate şi intermediate:
 • Instruire
 • operaţiunile de fabricaţie
 • certificare şi de testare
 • găzduirea de evenimente si expozitii
website realizat de DOW MEDIA