RO EN
Home/Membri/Contul meu/Contact
Home \ Home \ Management

Management

Asociaţia Automotivest este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, infiinţată prin contribuţia membrilor şi serviciile prestate către furnizori şi cumpărători din industria construcţiilor de maşini şi subsectorul automotive.

Structura organizatorica si organele de conducere ale asociaţiei sunt:
a) Adunarea Generala;
b) Consiliul Director;
c) Cenzor

Membrii Fondatori ai Asociaţiei sunt: Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Vest, Universitatea Aurel Vlaicu Arad, Universitatea Politehnică Timişoara, Primăria Timişoara, Primăria Arad, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultura Arad, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultura Timişoara, SC Inteliform SRL, SC Interpart Production SRL si SC Neferprod SRL

Membrii Asociaţi ai Asociaţiei sunt: SC Mahle Componente de Motor SRL şi Centrul de Prelucrări Mecanice Bocşa SRL

Adunarea Generala este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor. Adunarea Generala poate funcţiona daca sunt prezenţi majoritatea membrilor asociaţiei si ia hotărâri prin votul majoritarii membrilor prezenţi. Pentru modificarea statutului este necesar votul a 2/3 din numărul membrilor fondatori.

Principalele atribuţii ale Adunării Generale sunt :
a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociaţiei Automotivest;
b) aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare;
c) modificarea Actului Constitutiv, a Statutului, şi a Regulamentului de Organizare si Funcţionare;
d) aprobarea primirii de noi membrii.
e) aprobarea programului de activitate anuala

Consiliul Director al Asociaţiei Automotivest asigura punerea in executare a hotărârilor Adunării Generale prin emiterea de decizii. Consiliul Director va fi ales anual.

Principalele atribuţii ale Consiliului Director sunt:
a) elaborarea de strategii şi programe de activitate anuale
b) coordonarea activităţii asociaţiei pentru realizarea scopului propus;
c) asigurarea secretariatului şedinţelor Adunarii Generale;

Principalele atribuţii ale Preşedintelui Asociaţiei Automotivest sunt:
a) reprezentarea Asociaţiei în relaţiile cu terţi
b) angajarea personalului necesar in baza organigramei aprobate de Adunarea Generală;
c) incheierea actelor juridice in numele si pe seama Asociatiei, in baza aprobarii Consiliului Director;
d) organizarea si conducerea activităţii curente a Asociatiei;

 

website realizat de DOW MEDIA