RO EN
Home/Membri/Contul meu/Contact

Centrul Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor din Sectorul Automotive - CERC

 

La iniţiativa Asociaţiei Automotivest a fost realizat conceptul proiectului - Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor din Sectorul Automotive - CERC, în urma întâlnirilor cu membrii Automotivest şi firmele colaboratoare. Acesta va fi localizat în Regiunea Vest, Municipiul Timişoara, în Parcul Industrial Freidorf. Primăria Municipiului Timişoara (aplicantul proiectului) va colabora îndeaproape cu Asociatia Automotivest in vederea asigurarii unui management de calitate al centrului.

Obiectivul general al prezentului proiect îl reprezintă crearea unui Centru Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor din Sectorul Automotive, infrastructură de afaceri care va susţine implementarea unui pachet de servicii şi a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sector, toate acestea vizând creşterea competenţelor furnizorilor regionali din domeniul construcţii de maşini/automotive şi, implicit, creşterea performanţei sectorului automotive la nivel regional, fapt care va conduce la sprijinirea dezvoltării durabile a polului urban de creştere Timişoara prin creşterea atractivităţii zonei pentru investiţii.

Infrastructura de afaceri realizată prin proiect va contribui la creșterea numărului și a competențelor furnizorilor local și va genera servicii cu valoare adăugată pentru susținerea sectorului automotive regional pe termen mediu și lung.

 

Va genera efecte pozitive, nu doar la nivelul Polului de creștere Timișoara, ci și la nivelul întregii regiuni prin:

 

 • Creşterea numărului şi a competenţelor furnizorilor locali în domeniul automotive;

 • Valorificarea şi adaptarea potenţialului de training şi formare al universităţilor în domeniul construcţii de maşini/automotive la nevoile întreprinderilor;

 • Implementarea de servicii cu valoare adăugată în beneficiul întreprinderilor din sector;

 • Facilitarea accesului la resurse: tehnologie, informaţii, clienţi, canale de distribuţie, training;

 • Creşterea ritmului de transfer al cunoştinţelor;

 • Reducerea cheltuielilor indirecte ale întreprinderilor în vederea creşterii competitivităţii pe piaţă, datorită sprijinului acordat de către centru prin intermediul serviciilor oferite;

 • Creşterea nivelului de inovare în domeniu.

Servicii ale centrului:

 • Training
 • Operațiuni de productie
 • Certificare, testare si măsurare
 • Organizare evenimente  și expoziții
Proiectul va permite construcţia unui centru şcoală pentru cei care doresc să lucreze în domeniul automotive.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 12,63 milioane lei iar cea a finanţării nerambursabile este de 4,9 milioane lei.

În acest sens, proiectul, care se va implementa pe parcursul a 18 luni, prevede realizarea unei construcţii cu suprafaţă de 1600 mp care va adăposti spaţii administrative, săli de curs, recepţie, punct de informare, un laborator de măsurare / testare, un atelier de injecţie mase plastice şi un atelier de prelucrare dotat cu maşini cu comandă numerică. Dotările şi echipamentele de specialitate aferente Centrului sunt destinate utilizării în colaborare de către întreprinderile beneficiare ale Centrului, dar şi desfăşurării unor activităţi de instruire şi formare, respectiv consultanţă şi asistenţă.

website realizat de DOW MEDIA