RO EN
Home/Membri/Contul meu/Contact

Proiect de cooperare transfrontalieră Romania - Serbia, Phare CBC 2006

                                                                                                          

"Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene. Raspunderea privind corectitudinea si coerenta informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web"

  Titlu: “Promovarea creşterii economice în zona de graniţă dintre România şi Serbia prin consolidarea şi extinderea într-o direcţie transfrontalieră a structurilor de tip cluster pentru industria construcţiilor de maşini şi, în mod special, pentru subsectorul automotive”

Nr. contract: RO 2006/018-448.01.01.03

Proiect finanţat prin: Programul de Vecinatate Romania - Serbia, Phare CBC 2004 - 2006

Durată: 14 luni

Parteneri: Asociaţia „Automotivest” (Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, Primăria Arad, Primăria Timişoara, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, Inteliform, Interpart, Neferprod) si Agenţia pentru Dezvoltare Socio-Economică Banat din Zrenjianin (ADRSE Banat), partener transfrontalier. Acronim – ADRSE Banat

Obiectivul general: Susţinerea unei dezvoltări economico-sociale echilibrate şi integrate în zona de graniţă dintre România şi Serbia prin activităţi care vizează îmbunătăţirea cadrului instituţional de suport IMM-urile active în industria construcţiilor de maşini şi în sub-sectorul automotive în zona de impact a proiectului.

Activităţi :

1. Activităţi de Consolidare Instituţională şi Integrare Transfrontalieră:

2. Activităţi de Formare Profesională

3 Activităţi de Promovare şi Comunicare

4. Activităţi de Internaţionalizare şi Diseminare

Beneficiari: Firme mici şi mijlocii din sectorul automotive , unităţi de formare profesională relevante pentru industria constructoare de maşini şi sectorul automotive, industria construcţiilor de maşini

Rezultate aşteptate:

1. Crearea unei reţele transnaţionale funcţionale care va integra clusterul incipient existent în sectorul automotive în Regiunea Vest cu firme şi organizaţii de suport pentru afaceri din Serbia;

3. Creşterea competenţelor profesionale ale angajaţilor IMM-urile participante şi Serbia şi îmbunătăţirea competitivităţii acestor firme;

4. Creşterea competenţelor reprezentanţilor unităţilor de formare participante la seminarul de profil organizat prin proiect;

5. Promovarea clusterului la nivel european şi relaţionarea cu reţele şi clustere relevante din Europa, în special cu cele active la nivel tranfrontalier.

website realizat de DOW MEDIA