RO EN
Home/Membri/Contul meu/Contact

Clusterul Automotivest isi orienteaza strategia catre dezvoltarea furnizorilor si electromobilitate

Lansarea unei iniţiative de cluster în anul 2007 a dus la crearea unei mase critice de firme membre şi partenere precum şi la generarea unor nevoi identificate pe piaţă de acestea. Aceste nevoi au fost preluate de către cluster şi transpuse într-o strategie pe termen lung generatoare de servicii şi proiecte cu finanţare europeană

Astfel, Asociatia Automotivest propune o strategie de dezvoltare concentrată pe reducerea impactului crizei economice şi a schimărilor majore din industria auto asupra mediului economic local, prin promovarea unui mesaj clar către firmele locale şi multinaţionale prezente dar şi celor care doresc să se extindă sau să localizeze facilităţi noi de producţie pe teritoriul Regiunii Vest.
Obiectivul general al strategiei Automotivest este creşterea competitivităţii sectorului auto din Regiunea Vest generarată de crearea de produse proprii, valoare adăugată şi inovare, având ca rezultat creşterea cifrei de afaceri însumate a membrilor asociatiei şi firmelor partenere cu 30% până în anul 2020 (faţă de anul 2012).
Obiectivele specifice, raportate teritorial la Regiunea Vest, ale Asociatiei Automotivest se conturează astfel:
  1. Facilitarea generării de produse proprii şi implementarea de inovare la produsele existente prin creşterea calităţii resurselor umane calificate şi prin stimularea cercetării şi a transferului de tehnologie, având ca rezultat creşterea cheltuielilor cu activităţi de CDI însumate a firmelor clusterului şi a firmelor partenere cu 15% până în anul 2020.
  2. Sprijinirea îmbunătăţirii proceselor de producţie prin furnizarea de expertiză şi infrastructură necesară pentru implementarea unor servicii specifice pentru producătorii din industria auto.
  3. Asigurarea de suport firmelor pentru accesarea de noi clienţi şi pieţe precum şi pentru activitatea marketing şi internaţionalizare în vederea creşterii exporturilor cu 10% până în anul 2020.
  4. Pregătirea tranziţiei la electromobilitate prin aplicarea de politici specifice şi lansarea unor proiecte pilot de infrastructură şi mobilitate electrică.
 
Strategia de Dezvoltare poate fi consultata aici...
website realizat de DOW MEDIA