RO EN
Home/Membri/Contul meu/Contact

WeSteer - Actiuni de suport pentru crearea unui cluster bazat pe cercetare

Proiectul "WeSteer" - "Actiuni de suport pentru crearea unui cluster bazat pe cercetare în sectorul automotive al Regiunii Vest Romania " - a fost elaborat de către ADR Vest în parteneriat cu Universitatea "Politehnica" din Timişoara, firma Interpart Production şi Asociaţia "Tehimpuls". Din cadrul acestui consorţiu , ADR Vest, Univesritatea Politehnica din Timişoara şi firma Interpart Production, sunt membrii fondatori ai Asociaţiei Automotivest.

Proiectul îşi propune să faciliteze formarea unui cluster în sectorul industriei automotive printr-o serie de acţiuni de consolidare instituţională şi de încurajare a cooperării dintre mediul universitar şi cel de afaceri.

În urma procesului de evaluare proiectul „WeSteer” a fost preselectat de către Comisia Europeană dintre cele 125 proiecte depuse pentru Apelul de Proiecte "Regiuni ale Cunoaşterii-2" din Programul Cadru 7 al Uniunii Europene.

We Steer reprezinta unul dintre cele 5 proiecte care au fost finanţate în cadrul apelului de propuneri de proiect în toată Europa.

Universitatea Politehnica Timişoara, una dintre cele mai mari si binecunoscute universităţi tehnice din Europa Centrala şi de Est, participă în acest proiect în urma interesului său explicit de sincronizare a strategiilor şi politicilor academice proprii cu nevoile industriei locale. Rolul UPT în cadrul proiectului We Steer etse acela de a coordona Pachetul de lucru Acţiuni de susţinere a cooperării dintre domeniul cercetarii şi IMM din sectorul auto.

Compania Interpart Production SA a fost fondată în anul 2004 de către Banuinvest împreună cu Fondul de Investiţii SEAF. Compania este specializată în tehnologia injecţiei de mase plastice, vopsirea şi decorarea maselor plastice, precum şi montajul acestora în subansamble.
Rolul Interpart în proiect este acela de a coordona pachetul de lucru vizând informarea şi comunicarea. În plus, Interpart va fi implicată activ în această iniţiativă în calitate de beneficiar direct al proiectului pilot de cooperare de tip business-to-academia. Acest proiect pilot vizează identificarea unei soluţii de către specialiştii UPT pentru problema tehnicilor de generare automată a traiectoriilor complexe pentru maşinile cu comandă numerică, soluţie care va fi ulterior implementată în sistemul de producţiei al companiei Interpart.

Asociaţia TehImpuls – Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic este o instituţie-proiect iniţiată în cadrul Strategiei Regionale de Inovare a Regiunii Vest. Asociaţia a fost constituită legal în Septembrie 2006 şi are ca misiune stimularea economiei regionale şi creşterea capacităţii competitive a companiilor regionale prin promovarea inovării şi a dezvoltării tehnologice.
Prezenţa TehImpuls in proiectul We Steer decurge direct din obiectivul organizaţiei de a promova iniţiativele colaborative între întreprinderi şi instituţii de cercetare, dezvoltare şi inovare. Rolul TehImpuls în proiectul We Steer este acela de a coordona pachetul de lucru referitor la Consolidarea Cognitivă şi Networking Internaţional.

Principalele activităţi care vor fi incluse în proiect sunt integrate in şase pachete de lucru (WPs), fiecare cu sarcini specifice:

• WP1: Suport instituţional pentru clusterul auto bazat pe cunoaştere în Regiunea Vest
• WP2: Acţiuni de suport pentru Cooperarea dintre actorii din domeniul cercetare-Dezvoltare şi IMM din sectorul automotive
• WP3: Informare şi Comunicare
• WP4: Consolidare Cognitivă şi Networking Internaţional
• WP5: Evaluare şi Diseminare
• WP6: Managementul Proiectului

Proiectul îşi propune să obţină următoarele rezultate:

• un raport actualizat despre sectorul automotive din Regiunea Vest,
• o bază de date cu instituţii de cercetare-dezvoltare
• o bază de date cu firme din sectorul auto
• o strategie pentru intensificarea cooperării dintre actorii CDI şi companiile din sectorul auto,
• un proiect pilot de cooperare între mediul academic şi industria auto,
• o platformă web
• un newsletter,
• o serie de ateliere de lucru pe tema maşinilor cu comandă numerică şi tehnicilor de sudură,
• un plan multianual de acţiune pentru administrarea clusterului auto
• o strategie de marketing şi materiale de promovare
• o strategie de internaţionalizare.

 

 

website realizat de DOW MEDIA